Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie
Aktualności
Informacje dla najstarszej grupy kandydatów do bierzmowania

Próby liturgiczne przed bierzmowaniem:

Wtorek ( 26 maja ), godz. 1900

Czwartek ( 28 maja ), godz. 1900 

Po drugiej próbie będzie spowiedź św., ale tylko dla samych kandydatów! Proszę o przyniesienie na pierwszą próbę książeczki z przygotowań ( z wyjątkiem kilku osób, które już je oddały ).

 

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez bp. Andrzeja Przybylskiego będzie w piątek ( 29 maja ) o godz. 1800.

Przypominam, że - w związku z ograniczoną ilością osób, które mogą być w kościele -rodzice i inne osoby pragnące uczestniczyć w tej uroczystości będą musieli pozostać przed kościołem!          

  

 

 

Kandydat do bierzmowania – jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego – ma „być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu” oraz „powinien być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych”. Oznacza to także posiadanie podstawowej wiedzy religijnej. Dlatego w czasie indywidualnych spotkań zadam Wam kilka pytań, na które trzeba koniecznie odpowiedzieć: 

  1. Czy sakrament bierzmowania przyjmujesz dobrowolnie? Trzeba mieć ze sobą kartę ze zgodą Waszą i rodziców na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
  2. Czy uważasz, że dobrze przygotowałeś się do przyjęcia tego sakramentu?

Potem odpowiesz na kolejne dwa pytania.

Jedno będzie dotyczyło ogólnych prawd katechizmowych, np. powiedz „Wierzę w Boga”; zaś drugie - już ściśle sakramentu bierzmowania, np.: powiedz, co daje przyjęcie tego sakramentu ( pkt. 2 z kartki ). Oczywiście mogą być też inne pytania, ale zawsze będą dotyczyły tego, co zostało wymienione na otrzymanej przez Was kartce.

Wreszcie trzeba będzie powiedzieć wybrane przez Was imię oraz zdanie: „Pragniemy…” i dialog z biskupem.  Na koniec można złożyć składkę pieniężną.   

 

 

Terminy spotkań w budynku Oratorium ( stara plebania ):

 

Środa ( 20 maja )

1900  Dominika K.

1910  Patrycja S.

1920  Izabela Sz.

1930  Natalia Sz.

1940  Tatiana Sz.

1950  Julia Z. 

 

Czwartek ( 21 maja )

1900  Alan B.

1910  Oskar B.

1920  Piotr H.

1930  Dawid K.

1940  Grzegorz M.

1950  Mateusz M.

 

 

Piątek ( 22 maja )

1900  Dominik G.

1910  Damian S.

1920  Oskar T.

1930  Maciej Sz.

1940  Igor S.

1950  Marcin W.

2000  Rafał S.    

 

 

Proszę trzymać się wyznaczonych dni i godzin!

Taki tryb spotkań jest związany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie zagrożenia epidemicznego!


  

 

Kochani,

w ostatnich tygodniach nastąpiło wiele zmian w naszym codziennym życiu spowodowanych rozprzestrzenianiem się nieznanego dotąd wirusa. Wprowadzono wiele ograniczeń m. in. w życiu religijnym. Od połowy marca biskupi nie udzielali sakramentu bierzmowania. Jednak od kilku dni w naszej archidiecezji udzielanie tego sakramentu zostało wznowione. Dlatego pierwotny termin 29 maja br. o godz. 1800 jest aktualny!

 

Proszę, byście uważnie przeczytali poniższe zasady, według których może być obecnie  udzielony sakrament bierzmowania:

 

  1. Trzeba wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie bierzmowania w obowiązującym wciąż stanie epidemii. Zgodę taką muszą wyrazić również Wasi Rodzice. Na wyrażenie zgody otrzymacie  przygotowany przeze mnie formularz.
  2. W czasie spotkań przed bierzmowaniem i trakcie samej Liturgii przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej nie można być na kwarantannie ani też wykazywać jakichkolwiek objawów chorobowych, np. kaszel czy podwyższona temperatura.
  3. Bezpośrednie przygotowania zostaną ograniczone do absolutnego minimum. Będzie tylko jedno indywidualne spotkanie ze mną w budynku oratorium  podsumowujące cały trzyletni okres spotkań oraz dwie próby  i spowiedź w kościele.
  4. W czasie przygotowań do przyjęcia sakramentu, jak i podczas samej Mszy św. z biskupem zostaną zastosowane wszystkie obowiązujące przepisy sanitarne: maseczka zakrywająca usta i nos, rękawiczki, 2 m odstępu pomiędzy wszystkimi uczestnikami liturgii.
  5. Zgodnie z obowiązującym w naszym kościele limitem niestety we Mszy św. nie będą mogli wziąć udziału Wasi bliscy. W kościele będą obecni tylko: biskup, proboszcz, kandydaci do bierzmowania, posługujący przy ołtarzu, organistka.
  6. Niestety nie mogą być też obecni na Mszy wybrani przez Was świadkowie. Ich zadanie spełni jedna osoba dla wszystkich kandydatów wybrana wcześniej przeze mnie.
  7. Jeśli uważnie przeczytaliście powyższe punkty i akceptujecie ich treść, to proszę przyjść na spotkanie w kościele: wtorek ( 12 maja ), godz. 1900.
  8. Bieżące informacje będą przekazywane na stronie internetowej.

 

Wasz proboszcz  

 

 

Kandydatów, którzy jeszcze nie dostarczyli metryki, czyli odpisu aktu chrztu św. proszę o dostarczenie tego dokumentu do piątku ( 15 maja )!!! 

  

 

 

  

Liturgia
Msze święte
Niedziela i uroczystości:
800, 930 (Lubojenka), 1100, 1600

W lipcu i sierpniu nie ma Mszy popołudniowej!

Dni powszednie:
Poniedziałek: godz. 800
Wtorek - sobota: godz. 1800
Kancelaria
Do odwołania kancelaria czynna jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym!

W nagłych wypadkach proszę dzwonić pod nr: 663 587 287

email: kancelaria @ parafialubojna.pl
Konto bankowe
Parafialne konto bankowe:
17 1020 1664 0000 3502 0617 1724

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie
ul. Strażacka 2, Lubojna
42-233 Mykanów
tel. (34) 328 96 15